Tin KM - QUẦY KỆ

Trao thưởng xe máy cho Quý Đại Lý Bình Nga- Nghệ An

Trao thưởng xe máy cho Quý Đại Lý Bình Nga- Nghệ An

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Bình Nga- Nghệ An đã may...

26/11/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 19/11/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 19/11/2021

Xin chúc mừng Quý Đại lý Thể Quyên- Điện Biên

26/11/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2022

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2022

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2022 Một hình ảnh chân thực...

10/03/2022

Trao thưởng xe máy cho Quý Đại Lý Phong Thúy- Tuyên Quang

Trao thưởng xe máy cho Quý Đại Lý Phong Thúy- Tuyên Quang

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Phong Thúy- Tuyên Quang đã...

26/11/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 30/7/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 30/7/2021

Xin chúc mừng Quý Đại lý Phong Thúy - Tuyên Quang

30/07/2021

30/7/2021, Omizu tiếp tục bốc thăm "20 kệ trao tay - trúng ngay xe máy Nhật"

30/7/2021, Omizu tiếp tục bốc thăm "20 kệ trao tay - trúng ngay xe máy Nhật"

Cùng Omizu hồi hộp chờ đón giây phút vị Khách hàng may mắn...

30/07/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 16/7/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 16/7/2021

Xin chúc mừng Quý Đại lý Quang Bắc - TT Đầm Hà, Quảng Ninh

30/07/2021

Thông báo thời gian bốc thăm kỳ 20 lần tiếp theo ngày 16/7/2021 "20 kệ trao tay - trúng ngay xe máy Nhật"

Thông báo thời gian bốc thăm kỳ 20 lần tiếp theo ngày 16/7/2021 "20 kệ trao tay - trúng ngay xe máy Nhật"

Cùng Omizu hồi hộp chờ đón giây phút vị Khách hàng may mắn...

14/07/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 19/6/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 19/6/2021

Đã có thêm 1 quý khách đại lý may mắn vừa được xướng tên?

06/07/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 02/7/2021

Thông báo Quý khách hàng may mắn trong chương trình bốc thăm lúc 16h ngày 02/7/2021

Vị khách hàng nào đã được xướng tên trong chương trình bốc...

06/07/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Chiến Thúy - Sơn La của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 19/6/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Chiến Thúy - Sơn La của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 19/6/2021

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Chiến Thúy - Sơn La đã may...

30/06/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Thứ Nhu- Hà Nội của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 12/6/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Thứ Nhu- Hà Nội của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 12/6/2021

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Thứ Nhu- Hà Nội đã may...

30/06/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Quyền Dinh - Hưng Yên của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 29/5

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Quyền Dinh - Hưng Yên của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 29/5

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Quyền Dinh- Hưng Yên đã...

07/06/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Sơn Trang - Nghệ An của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 22/5

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Sơn Trang - Nghệ An của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 22/5

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Sơn Trang- Nghề An đã may...

29/05/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 5/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 5/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 5/2021 Một hình ảnh chân thực...

14/05/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Đông Phúc của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Đông Phúc của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Đông Phúc - có địa chỉ...

17/04/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Khánh Huyền của Kỳ bốc thăm  Xe Nhật trao tay

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Khánh Huyền của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Khánh Huyền - có địa...

06/03/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Thiên Thái của Kỳ bốc thăm lần 2 - Xe Nhật trao tay

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Thiên Thái của Kỳ bốc thăm lần 2 - Xe Nhật trao tay

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Thiên Thái -có địa chỉ...

06/03/2021

Ưu đãi đặc biệt dành cho Đại lý- Nhà phân phối Kinh doanh

Ưu đãi đặc biệt dành cho Đại lý- Nhà phân phối Kinh doanh

TẶNG QUẦY TRƯNG BÀY CAO CẤP OMIZU cho các thành viên đang ký làm...

02/03/2021

Bán hàng Omizu - Vi vu lái Ô tô về nhà

Bán hàng Omizu - Vi vu lái Ô tô về nhà

Chương trình ưu đãi khủng " kệ sang trọng- quà bỏng tay" cho...

02/03/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Trung Thanh của Kỳ bốc thăm lần 1 - Xe Nhật trao tay

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Trung Thanh của Kỳ bốc thăm lần 1 - Xe Nhật trao tay

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Trung Thanh đã may mắn nhận...

02/03/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Quỳnh Lan- Hà Giang của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 02/7/2021

Trao thưởng ngay cho Quý Đại Lý Quỳnh Lan- Hà Giang của Kỳ bốc thăm Xe Nhật trao tay ngày 02/7/2021

Như kết quả đã Thông báo Đại lý Quỳnh Lan- Hà Giang đã may...

30/07/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 4/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 4/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 4/2021 Một hình ảnh chân thực...

14/05/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 3/2021 Một hình ảnh chân thực...

17/04/2021

Chương trình tri ân khách hàng thân thiết 2020:" Bán hàng Omizu- Vi vu Du lịch Thái"

Chương trình tri ân khách hàng thân thiết 2020:" Bán hàng Omizu- Vi vu Du lịch Thái"

Nhằm tri ân những khách hàng thân thiết có doanh số tốt nhất...

02/03/2021

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 12/2020

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 12/2020

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 12/2020 Một hình ảnh chân thực...

17/04/2021