BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 12/2020

BẢN TIN QUẦY KỆ OMIZU SỐ THÁNG 12/2020

Một hình ảnh chân thực thay cho cả ngàn lời nói

--> Hình ảnh quầy kệ thực tế được chụp nhanh trực tiếp tại các điểm đại lý trưng bày bán hàng Omizu trên khắp cả nước gia tăng từng ngày.

 

z2222574247238_2b48f2288c2ea130afbe1ce234bc62d1z2222574198044_f9a1fd288dfe89d75a983d71d0f9aa4bz2221060293596_42212a9987435b1f77d481060f20d80az2219315198925_94fa2389f630efa899b79ca700f49edaz2219315185025_505c2edbc50cfce6a18fb1c9ceb620e8z2219292254249_97ad754fd46c59211f9e52a7404a6e8az2216003358487_43248bd17f5220f83dfd8be4e0926391z2216003355928_d406368fd556e3ccdf64214492ad949az2190040329422_c12578dc0b3b462f4f147885393d0838z2190040326515_3bbfde7838a0a30350a78b129ef33394z2185590800445_94a2b19b46f1c4e69881516c96826ad9z2185590632910_2fe03879490aedac5db1037bf9aca092z2185590512872_1ed48bb2a3c559c2acc8642208b73c86z2185590450914_cc6beac40f8fabb70e4b96da1453836ez2185588788508_4cf30682d2e5a71b61029e6ca8c61ed8z2182413450046_91b8c20a68049a6746e778c2a6ac24c4z2182201524495_75158664c0a99272f0d7bc819f01578fz2182201498727_44f83567497341690623ea3018a39406z2182201435655_67d44bd16874e7fdd8cf733849ae2b43z2175666422542_27bce52fbff1b06e7d381e2d1d7a084fz2175661161842_1af577d0f741b1b00ad902813e351f55z2175434227099_cc17f01348390b82ea3bdf1252deda0cz2175434163432_5456dc7b4c9fcfd255c634643c765338z2175434092822_b5a4d8ec55481bf2b2fafcd255556693z2175434081551_7fa214ce7ecf0e6b8ad0ba36f8978e5cz2172825857416_130309ac21fc68be57482960759d8301_1z2172825857416_130309ac21fc68be57482960759d8301z2172825750429_c61c28388917fea5d5b3dd407d19a242_1z2171987288522_472cf127c016b84c05920af2173adf37_1z2170631954431_4c0cefc04d3d607a23bba5c24688659az2170631920464_42ec86ce6f3d067b8cbfe5487cce500dz2170631895849_7bdfe1b860324cb57ea88977cf9f9fc3

Tin cùng chuyên mục